ConsoleLogger

ConsoleLogger class

Dosyaya günlük mesajları yazar.

public class ConsoleLogger : ILogger

yapıcılar

İsim Tanım
ConsoleLogger() Konsola günlük kaydı oluşturun.

yöntemler

İsim Tanım
Error(string, Exception) Konsola bir hata mesajı yazar. Hata günlüğü mesajları, uygulama akışındaki kurtarılamayan olaylar hakkında bilgi sağlar.
Trace(string) Konsola izleme mesajı yazar. İzleme günlük mesajları, uygulama akışı hakkında genel olarak yararlı bilgiler sağlar.
Warning(string) Konsola uyarı mesajı yazar; Uyarı günlüğü mesajları, uygulama akışındaki beklenmeyen ve kurtarılabilir olay hakkında bilgi sağlar.

Ayrıca bakınız