LogLevel

LogLevel enumeration

Kullanılabilir Günlük Düzeyi türlerini belirtir. Bu numaralandırma, birkaç olası değeri etkin olarak ayarlamak için işaretler olarak kullanılabilir bits Örnek: LogLevel.Error | LogLevel.Warning veya LogLevel.Error | LogLevel.Trace

[Flags]
public enum LogLevel

değerler

İsim Değer Tanım
None 0 Günlüğe kaydetme sınırlaması yok, tüm bilgiler izlemeden günlüğe kaydedilecek, hatalara uyarı
Error 1 Günlüğe kaydetme sınırlaması yok, tüm bilgiler izlemeden günlüğe kaydedilecek, hatalara uyarı
Warning 2 Tüm düzeylerle aynı, İzleme düzeyi dahil tüm mesajlar günlüğe kaydedilir
Trace 4 Uyarıdan Hata düzeyine kadar iletileri içerecek günlük kaydı düzeyi
All 7 Tüm Günlük düzeyindeki olaylar (Hata, Uyarı, İzleme) günlük dosyasına dahil edilecektir

Ayrıca bakınız