ILogger

ILogger interface

Günlük kaydı gerçekleştirmek için kullanılan yöntemleri tanımlar.

public interface ILogger

yöntemler

İsim Tanım
Error(string, Exception) Hata günlüğü mesajı yazar; Hata günlüğü mesajları, uygulama akışındaki kurtarılamayan olaylar hakkında bilgi sağlar.
Trace(string) Bir izleme mesajı yazar. İzleme günlüğü mesajları, genellikle uygulama akışı hakkında yararlı bilgiler sağlar.
Warning(string) Uyarı günlüğü mesajı yazar; Uyarı günlüğü mesajları, uygulama akışındaki beklenmeyen ve kurtarılabilir olay hakkında bilgi sağlar.

Ayrıca bakınız