SetLicense

SetLicense(string)

Bileşeni lisanslar.

public void SetLicense(string licensePath)
Parametre Tip Tanım
licensePath String Lisans yolu.

Örnekler

Aşağıdaki örnek, lisans dosyasına bir yol ileten bir lisansın nasıl ayarlanacağını gösterir.

string licensePath = "GroupDocs.Signature.lic";
GroupDocs.Signature.License lic = new GroupDocs.Signature.License();
lic.SetLicense(licensePath);

Ayrıca bakınız


SetLicense(Stream)

Bileşeni lisanslar.

public void SetLicense(Stream licenseStream)
Parametre Tip Tanım
licenseStream Stream Lisans akışı.

Örnekler

Aşağıdaki örnek, lisans dosyasının Akışını geçen bir license ’nin nasıl ayarlanacağını gösterir.

using (FileStream licenseStream = new FileStream("GroupDocs.Signature.lic", FileMode.Open))
{
    GroupDocs.Signature.License lic = new GroupDocs.Signature.License();
    lic.SetLicense(licenseStream);
}

Ayrıca bakınız