op_Equality

FolderFontSource Equality operator

Καθορίζει αν δύοFolderFontSource τα αντικείμενα είναι ίδια.

public static bool operator ==(FolderFontSource left, FolderFontSource right)
Παράμετρος Τύπος Περιγραφή
left FolderFontSource ΑριστεράFolderFontSource αντικείμενο.
right FolderFontSource σωστάFolderFontSource αντικείμενο.

Επιστρεφόμενη Αξία

αν και τα δύοFolderFontSource Τα αντικείμενα είναι τα ίδια. σε διαφορετική περίπτωση,

true
false

Δείτε επίσης