op_Equality

FolderFontSource Equality operator

Bepaalt of tweeFolderFontSource objecten zijn hetzelfde.

public static bool operator ==(FolderFontSource left, FolderFontSource right)
Parameter Type Beschrijving
left FolderFontSource LinksFolderFontSource voorwerp.
right FolderFontSource RechtsFolderFontSource voorwerp.

Winstwaarde

als beideFolderFontSource objecten zijn hetzelfde; anders,

true
false

Zie ook