op_Inequality

FolderFontSource Inequality operator

Καθορίζει αν δύοFolderFontSource τα αντικείμενα δεν είναι ίδια.

public static bool operator !=(FolderFontSource left, FolderFontSource right)
Παράμετρος Τύπος Περιγραφή
left FolderFontSource ΑριστεράFolderFontSource αντικείμενο.
right FolderFontSource σωστάFolderFontSource αντικείμενο.

Επιστρεφόμενη Αξία

αν και τα δύοFolderFontSource Τα αντικείμενα δεν είναι ίδια. σε διαφορετική περίπτωση,

true
false

Δείτε επίσης