op_Equality

FolderFontSource Equality operator

İki olup olmadığını belirlerFolderFontSource nesneler aynıdır.

public static bool operator ==(FolderFontSource left, FolderFontSource right)
Parametre Tip Tanım
left FolderFontSource SolFolderFontSource nesne.
right FolderFontSource SağFolderFontSource nesne.

Geri dönüş değeri

ikisi de olursaFolderFontSource nesneler aynıdır; aksi takdirde,

true
false

Ayrıca bakınız