op_Inequality

FolderFontSource Inequality operator

İki olup olmadığını belirlerFolderFontSource nesneler aynı değil.

public static bool operator !=(FolderFontSource left, FolderFontSource right)
Parametre Tip Tanım
left FolderFontSource SolFolderFontSource nesne.
right FolderFontSource SağFolderFontSource nesne.

Geri dönüş değeri

ikisi de olursaFolderFontSource nesneler aynı değildir; aksi takdirde,

true
false

Ayrıca bakınız