op_Inequality

FolderFontSource Inequality operator

Bepaalt of tweeFolderFontSource objecten zijn niet hetzelfde.

public static bool operator !=(FolderFontSource left, FolderFontSource right)
Parameter Type Beschrijving
left FolderFontSource LinksFolderFontSource voorwerp.
right FolderFontSource RechtsFolderFontSource voorwerp.

Winstwaarde

als beideFolderFontSource objecten zijn niet hetzelfde; anders,

true
false

Zie ook