RightMargin

WebDocumentOptions.RightMargin property

Η απόσταση (σε πόντους) μεταξύ της δεξιάς άκρης της σελίδας και του δεξιού ορίου του σώματος κειμένου. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 5 σημεία.

public float RightMargin { get; set; }

Δείτε επίσης