RightMargin

WebDocumentOptions.RightMargin property

Avståndet (i punkter) mellan sidans högra kant och den högra gränsen för brödtexten. Standardvärdet är 5 poäng.

public float RightMargin { get; set; }

Se även