RightMargin

WebDocumentOptions.RightMargin property

Sayfanın sağ kenarı ile gövde metninin sağ sınırı arasındaki mesafe (puan olarak). Varsayılan değer 5 puntodur.

public float RightMargin { get; set; }

Ayrıca bakınız