GroupDocs.Watermark.Options.Pdf

Namnutrymmet tillhandahåller klasser för att ange ytterligare alternativ när du arbetar med vattenstämplar och PDF-dokument.

Klasser

Klass Beskrivning
PdfAnnotationWatermarkOptions Representerar alternativ för att lägga till vattenstämplar när du lägger till anteckningsvattenstämpel i ett pdf-dokument.
PdfArtifactWatermarkOptions Representerar alternativ för att lägga till vattenstämplar när du lägger till artefaktvattenstämpel i ett pdf-dokument.
PdfLoadOptions Representerar alternativ för dokumentladdning för ett pdf-dokument.
PdfPreviewOptions Ger alternativ för att ställa krav och strömma delegater för förhandsgranskningsgenerering av PDF-dokument.
PdfSaveOptions Representerar alternativ för att spara dokument när du sparar ett pdf-dokument.
PdfWatermarkOptions Basklass för vattenstämpel som lägger till alternativ till ett pdf-dokument.
PdfXObjectWatermarkOptions Representerar alternativ för att lägga till vattenstämplar när du lägger till XObject-vattenstämpel i ett pdf-dokument.