GroupDocs.Watermark för .NET

Namnutrymmen

Namnutrymme Beskrivning
GroupDocs.Watermark Namnutrymmet tillhandahåller klasser för att arbeta med vattenstämplar i ett dokument av vilken typ som helst.
GroupDocs.Watermark.Common Namnutrymmet tillhandahåller hjälpklasser.
GroupDocs.Watermark.Contents Namnutrymmet tillhandahåller klasser för att arbeta med dokument av alla typer som stöds.
GroupDocs.Watermark.Contents.Diagram Namnutrymmet tillhandahåller klasser för att arbeta med vattenstämplar i Visio-dokument.
GroupDocs.Watermark.Contents.Email Namnutrymmet tillhandahåller klasser för att arbeta med e-postmeddelanden.
GroupDocs.Watermark.Contents.Image Namnutrymmet tillhandahåller klasser för att lägga till vattenstämplar till bilder i olika format.
GroupDocs.Watermark.Contents.Pdf Namnutrymmet tillhandahåller klasser för att arbeta med vattenstämplar i pdf-dokument.
GroupDocs.Watermark.Contents.Presentation Namnutrymmet tillhandahåller klasser för att arbeta med vattenstämplar i PowerPoint-dokument.
GroupDocs.Watermark.Contents.Spreadsheet Namnutrymmet tillhandahåller klasser för att arbeta med vattenstämplar i Excel-dokument.
GroupDocs.Watermark.Contents.WordProcessing Namnutrymmet tillhandahåller klasser för att arbeta med vattenstämplar i Word-dokument.
GroupDocs.Watermark.Exceptions Namnutrymmet tillhandahåller olika undantagsklasser.
GroupDocs.Watermark.Options Namnutrymmet tillhandahåller klasser för att ange ytterligare alternativ när du arbetar med dokument och vattenstämplar.
GroupDocs.Watermark.Options.Diagram Namnutrymmet tillhandahåller klasser för att ange ytterligare alternativ när du arbetar med vattenstämplar i Visio-dokument.
GroupDocs.Watermark.Options.Email Namnutrymmet tillhandahåller klasser för att ange ytterligare alternativ när du laddar och sparar e-postmeddelanden.
GroupDocs.Watermark.Options.Image Namnutrymmet tillhandahåller klasser för att ange ytterligare alternativ när du arbetar med vattenstämplar och bilder.
GroupDocs.Watermark.Options.Pdf Namnutrymmet tillhandahåller klasser för att ange ytterligare alternativ när du arbetar med vattenstämplar och PDF-dokument.
GroupDocs.Watermark.Options.Presentation Namnutrymmet tillhandahåller klasser för att ange ytterligare alternativ när du arbetar med vattenstämplar och PowerPoint-dokument.
GroupDocs.Watermark.Options.Spreadsheet Namnutrymmet tillhandahåller klasser för att ange ytterligare alternativ när du arbetar med vattenstämplar och Excel-dokument.
GroupDocs.Watermark.Options.WordProcessing Namnutrymmet tillhandahåller klasser för att ange ytterligare alternativ när du arbetar med vattenstämplar och Word-dokument.
GroupDocs.Watermark.Search Namnutrymmet tillhandahåller klasser för att söka, redigera och ta bort vattenstämplar i dokument av olika typer.
GroupDocs.Watermark.Search.Objects Namnutrymmet tillhandahåller klasser för dokumentobjekt som ska inkluderas i en vattenstämpelsökning.
GroupDocs.Watermark.Search.SearchCriteria Namnutrymmet tillhandahåller klasser som kan användas för att konstruera criteria när du söker efter vattenstämplar.
GroupDocs.Watermark.Search.Watermarks Namnutrymmet tillhandahåller klasser av möjliga vattenmärken found i dokument av olika format.
GroupDocs.Watermark.Watermarks Namnutrymmet tillhandahåller klasser för att specificera egenskaper för vattenstämplar.