GroupDocs.Watermark.Options

Namnutrymmet tillhandahåller klasser för att ange ytterligare alternativ när du arbetar med dokument och vattenstämplar.

Klasser

Klass Beskrivning
CreatePageStream Representerar en metod som returnerar en ström för att skriva sidförhandsgranskningsdata.
LoadOptions Representerar alternativ för dokumentladdning när ett dokument laddas.
OoxmlLoadOptions Representerar alternativ för dokumentladdning för ett OOXML-dokument.
PreviewOptions Ger alternativ för att ställa krav och strömma delegater för generering av förhandsvisning.
ReleasePageStream Representerar en metod som släpper strömmen som skapats avCreatePageStream delegat.
SaveOptions Representerar alternativ för att spara dokument när du sparar ett dokument.
WatermarkOptions Representerar alternativ för att lägga till vattenstämplar när du lägger till vattenstämpel i ett dokument.

Gränssnitt

Gränssnitt Beskrivning
ILogger Definierar gränssnittet för en logger som används för att logga händelser och fel under vattenmärkning.

Uppräkning

Uppräkning Beskrivning
PreviewOptions.PreviewFormats Representerar förhandsvisningsformat som stöds.