IHorizontalAlignment

IHorizontalAlignment interface

Definieert annotatie horizontale uitlijning

public interface IHorizontalAlignment

Eigenschappen

Naam Beschrijving
HorizontalAlignment { get; set; } Annotatie horizontale uitlijning ophalen of instellen

Zie ook