IHorizontalAlignment

IHorizontalAlignment interface

Definierar annoterings horisontell justering

public interface IHorizontalAlignment

Egenskaper

namn Beskrivning
HorizontalAlignment { get; set; } Hämtar eller ställer in annotation horizontal alignment

Se även