GroupDocs.Annotation.Models

Ad alanı açıklama veri sınıfları sağlar.

sınıflar

Sınıf Tanım
Reply Ek açıklama yanıtını temsil eder.
User Kullanıcı özelliklerini temsil eder.

Yapılar

Yapı Tanım
PageInfo Belge Sayfası Bilgilerini Temsil Eder.
Point Noktayı temsil eder.
Rectangle Dikdörtgeni temsil eder.
TextLineInfo Metin Satırı Bilgisini Temsil Eder.

numaralandırma

numaralandırma Tanım
BorderStyle Ek açıklama sınırının stilini tanımlar.
BoxStyle Onay Kutusu stili
DocumentType Ek açıklama belgesi type
HorizontalAlignment Açıklamaların yatay hizalamasını temsil eder state
PenStyle Kalem stili
ResolutionQuality Çözünürlük Kalitesi
Role Rol
RotationDocument Döndürme
VerticalAlignment Açıklamaların dikey hizalamasını temsil eder state