GroupDocs.Annotation.Models

Namnutrymmet tillhandahåller anteckningsdataklasser.

Klasser

Klass Beskrivning
Reply Representerar anteckningssvar.
User Representerar användaregenskaper.

Strukturer

Strukturera Beskrivning
PageInfo Representerar information om dokumentsidan.
Point Representerar punkt.
Rectangle Representerar rektangel.
TextLineInfo Representerar textradsinformation.

Uppräkning

Uppräkning Beskrivning
BorderStyle Beskriver stilen på anteckningsramen.
BoxStyle CheckBox style
DocumentType Anteckningsdokumentet type
HorizontalAlignment Representerar annoteringar horisontell justering state
PenStyle Pennstil
ResolutionQuality Upplösning Kvalitet
Role Roll
RotationDocument Rotation
VerticalAlignment Representerar annoteringar vertikal justering state