GroupDocs.Annotation

Ad alanı, tüm popüler belge biçimleri için belgelere açıklama eklemek için sınıflar sağlar.

sınıflar

Sınıf Tanım
Annotator Belge açıklama sürecini kontrol eden ana sınıfı temsil eder.
AnnotatorSettings Özelleştirme için ayarları tanımlarAnnotator davranış.
Document Belge özelliklerini temsil eder
FileType Tür, uzantı vb. gibi dosya hakkında bilgiler.
License Bileşeni lisanslamak için yöntemler sağlar. Lisanslama hakkında daha fazla bilgi edininBurada .
Metered Uygulama için yöntemler sağlarölçülü lisans.

Arayüzler

Arayüz Tanım
IDocumentInfo Document hakkında bilgi