GroupDocs.Annotation

Namnutrymmet tillhandahåller klasser för att kommentera dokument för alla populära dokumentformat.

Klasser

Klass Beskrivning
Annotator Representerar huvudklass som styr dokumentkommentarprocessen.
AnnotatorSettings Definierar inställningar för anpassningAnnotator beteende.
Document Representerar dokumentegenskaper
FileType Information om filen, såsom typ, filtillägg, etc.
License Tillhandahåller metoder för att licensiera komponenten. Läs mer om licensieringhär .
Metered Tillhandahåller metoder för tillämpningUppmätt licens.

Gränssnitt

Gränssnitt Beskrivning
IDocumentInfo Information om document