GroupDocs.Annotation.Exceptions

Ad alanı, farklı istisna sınıfları sağlar.

sınıflar

Sınıf Tanım
AnnotatorException Belge işleme sırasında oluşan hataları temsil eder.
ConvertFileException Dosya dönüştürme başarısız olduğunda atılan istisna.
CorruptedOrDamagedFileException Dosya bozulduğunda veya hasar gördüğünde atılan istisna.
FileTypeNotSupportedException Dosya türü desteklenmediğinde atılan istisna.
ImageNotLoadedException Görüntü uzak veya yerel yoldan yüklenemediğinde atılan istisna.
IOException Dosya işleme başarısız olduğunda atılan istisna.