GroupDocs.Annotation.Cache

Ad alanı, önbelleğe alma davranışını özelleştirmek için sınıflar sağlar.

sınıflar

Sınıf Tanım
FileCache Yerel bir disk önbelleğini temsil eder.

Arayüzler

Arayüz Tanım
ICache İşlenen belgeyi ve belge kaynakları önbelleğini depolamak için gereken yöntemleri tanımlar.