GroupDocs.Annotation.Models.AnnotationModels.Interfaces.Properties

Ad alanı, ek açıklama özellikleri arabirimleri sağlar.

Arayüzler

Arayüz Tanım
IAngle Açıklama döndürme açısını tanımlar
IBackgroundColor Ek açıklama arka planı rengini tanımlar
IBorderStyle Ek açıklama sınır stilini tanımlar
IBox Açıklama konumunu tanımlar
IBoxStyle Açıklama kutusu stilini tanımlar
IFontColor Ek açıklama metni yazı tipini tanımlar color
IFontFamily Ek açıklama metni yazı tipi ailesini tanımlar
IFontSize Ek açıklama metni yazı tipi boyutunu tanımlar
IHorizontalAlignment Açıklama yatay hizalamasını tanımlar
IOpacity Ek açıklama opaklığını tanımlar
IPenColor Ek açıklama kalemini tanımlar color
IPenStyle Açıklama kalem stilini tanımlar
IPenWidth Ek açıklama kalemi genişliğini tanımlar
IPoints Açıklama konumunu tanımlar
ISvgPath Ek açıklama svg yol koordinatlarını tanımlar array
IText Açıklama metnini tanımlar
ITextHorizontalAlignment Ek açıklama metninin yatay hizalamasını tanımlar
ITextToReplace replace için ek açıklama metnini tanımlar
IUrl Ek açıklama bağlantısını tanımlar url
IVerticalAlignment Ek açıklama dikey hizalamasını tanımlar