GroupDocs.Annotation.Logging

Ad alanı, entegre veya kendi kaydedicinizle çalışmak için sınıflar sağlar.

sınıflar

Sınıf Tanım
ConsoleLogger Tüm mesajları konsola gönderen günlükçü uygulamasını temsil eder.

Arayüzler

Arayüz Tanım
ILogger Kaydedici.