GroupDocs.Merger.Exceptions

Namnutrymmet tillhandahåller olika klasser för undantag.

Klasser

Klass Beskrivning
FileCorruptedException Undantaget som skapas när angiven fil kunde inte laddas eftersom den verkar vara skadad.
FileTypeNotSupportedException Undantaget som skapas när angiven filtyp stöds inte.
GroupDocsMergerException Representerar fel som uppstår under dokumentbehandling.
IncorrectPasswordException Undantaget som kastas när det angivna lösenordet är felaktigt.
PasswordRequiredException Undantaget som skapas när lösenord krävs för att ladda dokumentet.