GroupDocs.Merger för .NET

Namnutrymmen

Namnutrymme Beskrivning
GroupDocs.Merger Namnutrymmet tillhandahåller klasser som låter dig slå samman dokument och manipulera dokumentstruktur (dela upp ett dokument till flera dokument, ordna om eller ersätta dokumentsidor, ändra sidorientering, hantera dokumentlösenord och utföra andra manipulationer) över ett stort antal dokumenttyper som stöds - PDF , DOCX/DOC, PPTX/PPT, XLSX/XLS, VSDX/VSD, ODT, ODS, ODP, HTML, EPUB och många andra.
GroupDocs.Merger.Domain Namnutrymmet tillhandahåller klasser för att arbeta med dokumentstruktur.
GroupDocs.Merger.Domain.Common Namnutrymmet tillhandahåller gemensamma delegater.
GroupDocs.Merger.Domain.Options Namnutrymmet tillhandahåller klasser för att ange ytterligare alternativ när du laddar, sammanfogar, delar upp, förhandsgranskar och sparar dokument.
GroupDocs.Merger.Domain.Result Namnutrymmet tillhandahåller klasser som representerar dokumentresultat.
GroupDocs.Merger.Exceptions Namnutrymmet tillhandahåller olika klasser för undantag.
GroupDocs.Merger.Logging Namnutrymmet tillhandahåller klasser för att anpassa loggbeteende.