GroupDocs.Merger.Domain.Common

Namnutrymmet tillhandahåller gemensamma delegater.

Klasser

Klass Beskrivning
CreatePageStream Delegat som definierar metod för att skapa förhandsvisningsström för utdatasida.
CreateSplitStream Delegat som definierar metoden för att skapa utdatadelad ström.
Func<TResult> Kapslar in en metod som inte har några parametrar och returnerar ett värde av den typ som anges avTResult parameter.
Func<T,TResult> Kapslar in en metod som har en parameter och returnerar ett värde av den typ som anges avTResult parameter.
Func<T1,T2,TResult> Kapslar in en metod som har två parametrar och returnerar ett värde av den typ som anges avTResult parameter.
Func<T1,T2,T3,TResult> Kapslar in en metod som har tre parametrar och returnerar ett värde av den typ som anges avTResult parameter.
Func<T1,T2,T3,T4,TResult> Kapslar in en metod som har fyra parametrar och returnerar ett värde av den typ som anges avTResult parameter.
ReleasePageStream Delegat som definierar metod för att frigöra förhandsvisningsström för utdatasida.
ReleaseSplitStream Delegat som definierar metoden för att släppa ut delad ström.