PageTableAreaCell

PageTableAreaCell class

Representerar en tabellcell som används iPageTableArea class.

public sealed class PageTableAreaCell

Konstruktörer

namn Beskrivning
PageTableAreaCell(int, int, PageArea) Initierar en ny instans avPageTableAreaCell class.
PageTableAreaCell(int, int, PageArea, int, int) Initierar en ny instans avPageTableAreaCell class.

Egenskaper

namn Beskrivning
ColumnIndex { get; } Hämtar kolumnindex.
ColumnSpan { get; } Hämtar det totala antalet kolumner som innehåller tabellcellen.
PageArea { get; } Hämtar tabellcellvärdet.
RowIndex { get; } Hämtar radindex.
RowSpan { get; } Hämtar det totala antalet rader som innehåller tabellcellen.
Text { get; } Hämtar tabellcelltextvärdet.

Se även