PageImageArea

PageImageArea class

Representerar ett sidbildsområde som används för att representera en bild på sidan i analysen av mall functionality eller en bildbilaga om bilder extraheras från e-post eller zip-arkiv.

public sealed class PageImageArea : PageArea

Konstruktörer

namn Beskrivning
PageImageArea(Stream, FileType, double) Initierar en ny instans avPageImageArea class.
PageImageArea(Stream, FileType, double, Page, Rectangle) Initierar en ny instans avPageImageArea class.

Egenskaper

namn Beskrivning
FileType { get; } Hämtar formatet på bilden.
Page { get; } Hämtar dokumentets sidinformation som sidindex och sidstorlek.
Rectangle { get; } Hämtar det rektangulära området.
Rotation { get; } Får bildens rotationsvinkel.

Metoder

namn Beskrivning
GetImageStream() Returnerar bildströmmen.
GetImageStream(ImageOptions) Returnerar bildströmmen i ett annat format.
Save(string) Sparar bilden i filen.
Save(string, ImageOptions) Sparar bilden i filen i ett annat format.

Anmärkningar

Ett exempel påPageImageArea klass används som returvärde av följande metoder:

Se användningsexemplen där.

Se även