RegionReplacementOptions

RegionReplacementOptions class

Representerar färg- och områdesparametrar för bildregionsersättning. SerImageAreaRedaction .

public class RegionReplacementOptions

Konstruktörer

namn Beskrivning
RegionReplacementOptions(Color, Size) Initierar en ny instans av RegionReplacementOptions class.
RegionReplacementOptions(Color, Font, string) Initierar en ny instans av RegionReplacementOptions-klassen vilken storlek matchar given text.

Egenskaper

namn Beskrivning
FillColor { get; set; } Hämtar eller ställer in färgen för att fylla det redigerade området.
Size { get; set; } Hämtar eller ställer in rektangeln med och höjd.

Anmärkningar

Läs mer

Exempel

Följande exempel visar hur man ersätter ett område i bilden med en helfärgad rektangel.

  using (Redactor redactor = new Redactor("D:\\test.jpg"))
  {
    System.Drawing.Point samplePoint = new System.Drawing.Point(516, 311);
    System.Drawing.Size sampleSize = new System.Drawing.Size(170, 35);
    RedactorChangeLog result = redactor.Apply(new ImageAreaRedaction(samplePoint,
           new RegionReplacementOptions(System.Drawing.Color.Blue, sampleSize)));
    if (result.Status != RedactionStatus.Failed)
    {
     redactor.Save();
    };
  } 

Se även