TextRedaction

TextRedaction class

Representerar en abstrakt basklass för redigering av dokumenttext.

public abstract class TextRedaction : Redaction

Egenskaper

namn Beskrivning
ActionOptions { get; } FårReplacementOptions instans, ange typ av textersättning.
virtual Description { get; } Returnerar en sträng som beskriver redaktionen och dess parametrar.
OcrConnector { get; set; } Hämtar eller ställer inIOcrConnector implementering, krävs för att extrahera text från grafiskt innehåll.

Metoder

namn Beskrivning
abstract ApplyTo(DocumentFormatInstance) Tillämpar redigeringen på en given formatinstans.

Anmärkningar

Läs mer

Se även