RegionReplacementOptions

RegionReplacementOptions(Color, Size)

Initierar en ny instans av RegionReplacementOptions class.

public RegionReplacementOptions(Color fillColor, Size size)
Parameter Typ Beskrivning
fillColor Color Färg för att fylla området
size Size Storlek på fyllt område

Se även


RegionReplacementOptions(Color, Font, string)

Initierar en ny instans av RegionReplacementOptions-klassen vilken storlek matchar given text.

public RegionReplacementOptions(Color fillColor, Font font, string expectedText)
Parameter Typ Beskrivning
fillColor Color Färg för att fylla området
font Font Förväntat textteckensnitt
expectedText String Förväntad text

Se även