TextRedaction

TextRedaction class

Vertegenwoordigt een abstracte basisklasse voor redactie van documenttekst.

public abstract class TextRedaction : Redaction

Eigenschappen

Naam Beschrijving
ActionOptions { get; } Krijgt deReplacementOptions instantie, specificeert het type tekstvervanging.
virtual Description { get; } Retourneert een tekenreeks die de redactie en de bijbehorende parameters beschrijft.
OcrConnector { get; set; } Haalt of stelt deIOcrConnector implementatie, vereist om tekst uit grafische inhoud te extraheren.

methoden

Naam Beschrijving
abstract ApplyTo(DocumentFormatInstance) Past de redactie toe op een bepaalde indelingsinstantie.

Opmerkingen

Kom meer te weten

Zie ook