GroupDocs.Search.Exceptions

Namnutrymmet tillhandahåller undantagsklasser.

Klasser

Klass Beskrivning
LicenseRestrictionException Undantaget som skapas när en licensbegränsning utlöses.