GroupDocs.Search.Exceptions

Ad alanı istisna sınıfları sağlar.

sınıflar

Sınıf Tanım
LicenseRestrictionException Bir lisans kısıtlaması tetiklendiğinde ortaya çıkan istisna.