GroupDocs.Search.Highlighters

Ad alanı, metinde arama sonuçlarını vurgulamak için vurgulayıcılar sağlar.

sınıflar

Sınıf Tanım
DocumentHighlighter Tüm belge metninde arama sonuçlarını vurgulayan bir arama sonucu vurgulayıcıyı temsil eder.
FragmentHighlighter Arama sonuçlarını metin parçalarında vurgulayan bir arama sonucu vurgulayıcıyı temsil eder.
Highlighter Bir arama sonucu vurgulayıcının temel sınıfını temsil eder.
HtmlFragmentHighlighter Arama sonuçlarını HTML biçimli metin parçalarında vurgulayan bir arama sonucu vurgulayıcıyı temsil eder.
HtmlHighlighter HTML’de biçimlendirilmiş bir belge metninin tamamındaki arama sonuçlarını vurgulayan bir arama sonucu vurgulayıcıyı temsil eder.