GroupDocs.Search.Results

Ad alanı, arama sonucu sınıfları sağlar.

sınıflar

Sınıf Tanım
DeleteResult Dizine alınan dosyaları veya klasörleri bir dizinden silme işleminin sonucunu temsil eder.
DocumentInfo Dizinlenmiş bir belge için tanımlayıcıyı temsil eder.
FileType Dosya türünü temsil eder.
FormatFamily Birkaç benzer formatı birleştiren bir format ailesini belirtir.
FoundDocument Bulunan bir belgeyi temsil eder.
FoundDocumentField Bulunan bir belge alanını temsil eder.
FoundImageFrame Bulunan bir görüntü çerçevesini temsil eder.
ImageSearchResult Tersine görsel aramanın sonucunu temsil eder.
PathDeleteResult Dizine alınmış bir dosya veya klasörü bir dizinden silme işleminin sonucunu temsil eder.
SearchResult Bir arama sorgusuyla eşleşen bir arama sonucunu temsil eder.