GroupDocs.Search

Ad alanı, farklı biçimlerdeki belgelerdeki metin verilerinin indekslenmesi ve aranması için sınıflar sağlar. Bu ad alanındaki ana sınıflar:

sınıflar

Sınıf Tanım
Extractor Sonraki hızlı indeksleme aşamasını ayırmak için belgelerden ön veri çıkarma aracını temsil eder.
Index Belgeleri indekslemek ve bunlar arasında arama yapmak için ana sınıfı temsil eder.
IndexRepository Birden çok dizini birleştirmek ve bunlar üzerinde ortak işlemler gerçekleştirmek için bir kapsayıcıyı temsil eder.
IndexSettings Dizinleme işlemlerinin özelleştirilmesine izin veren dizin ayarlarını temsil eder.
IndexUpdater Bir dizin güncelleyiciyi temsil eder. Bu sınıf, belgeleri eski bir sürümün dizininde yeniden dizinler.
License Lisans uygulamak için yöntemler sağlar.
Metered Ürünün Metered lisansıyla etkinleştirilmesine ve işlenen MB miktarının alınmasına izin veren yöntemler sağlar. Metered lisansları hakkında daha fazla bilgi edininBurada .
SearchQuery Nesne biçimindeki bir arama sorgusunu temsil eder.