.NET için GroupDocs.Arama

Ad alanları

ad alanı Tanım
GroupDocs.Search Ad alanı, farklı biçimlerdeki belgelerdeki metin verilerinin indekslenmesi ve aranması için sınıflar sağlar. Bu ad alanındaki ana sınıflar:
GroupDocs.Search.Common Ad alanı, kitaplığın ortak sınıflarını sağlar.
GroupDocs.Search.Dictionaries Ad alanı, çeşitli sözlüklerin sınıflarını sağlar.
GroupDocs.Search.Events Ad alanı, olay bağımsız değişkenleri sınıfları sağlar.
GroupDocs.Search.Exceptions Ad alanı istisna sınıfları sağlar.
GroupDocs.Search.Highlighters Ad alanı, metinde arama sonuçlarını vurgulamak için vurgulayıcılar sağlar.
GroupDocs.Search.Options Ad alanı, çeşitli işlemlerin ek seçeneklerini belirtmek için sınıflar sağlar.
GroupDocs.Search.Results Ad alanı, arama sonucu sınıfları sağlar.