Error

ILogger.Error method

Skriver felloggmeddelande; Felloggmeddelanden ger information om händelser som inte går att återställa i applikationsflödet.

public void Error(string message, Exception ex)
Parameter Typ Beskrivning
message String Felmeddelandet.
ex Exception Undantaget.

Se även