Error

ILogger.Error method

Schrijft foutlogboekbericht; Foutlogboekberichten bieden informatie over onherstelbare gebeurtenissen in de toepassingsstroom.

public void Error(string message, Exception ex)
Parameter Type Beschrijving
message String De foutmelding.
ex Exception De uitzondering.

Zie ook