Error

ILogger.Error method

Hata günlüğü mesajı yazar; Hata günlüğü mesajları, uygulama akışındaki kurtarılamayan olaylar hakkında bilgi sağlar.

public void Error(string message, Exception ex)
Parametre Tip Tanım
message String Hata mesajı.
ex Exception İstisna.

Ayrıca bakınız