WordProcessingSaveOptions

WordProcessingSaveOptions class

Representerar alternativ för att spara dokument när du sparar ett Word-dokument.

public sealed class WordProcessingSaveOptions : SaveOptions

Konstruktörer

namn Beskrivning
WordProcessingSaveOptions() Initierar en ny instans avWordProcessingSaveOptions class.

Egenskaper

namn Beskrivning
static Default { get; } Hämtar standardvärdet förWordProcessingSaveOptions class.

Se även