GroupDocs.Annotation.Models.AnnotationModels.Interfaces.Properties

Namnutrymmet tillhandahåller gränssnitt för annoteringsegenskaper.

Gränssnitt

Gränssnitt Beskrivning
IAngle Definierar annoteringsrotationsvinkel
IBackgroundColor Definierar annoteringsbakgrundsfärg
IBorderStyle Definierar annoteringskantstil
IBox Definierar anteckningsposition
IBoxStyle Definierar anteckningsrutans stil
IFontColor Definierar teckensnitt för anteckningstext color
IFontFamily Definierar annoteringstexttypsnittsfamilj
IFontSize Definierar anteckningstext teckensnittsstorlek
IHorizontalAlignment Definierar annoterings horisontell justering
IOpacity Definierar annoteringsopacitet
IPenColor Definierar anteckningspennans färg
IPenStyle Definierar annoteringspennstil
IPenWidth Definierar annoteringspennan width
IPoints Definierar anteckningsposition
ISvgPath Definierar annotering svg sökvägskoordinater array
IText Definierar annoteringstext
ITextHorizontalAlignment Definierar annoteringstext horisontell justering
ITextToReplace Definierar anteckningstext för replace
IUrl Definierar anteckningslänk url
IVerticalAlignment Definierar annoterings vertikal alignment