GroupDocs.Annotation för .NET

Namnutrymmen

Namnutrymme Beskrivning
GroupDocs.Annotation Namnutrymmet tillhandahåller klasser för att kommentera dokument för alla populära dokumentformat.
GroupDocs.Annotation.Cache Namnutrymmet tillhandahåller klasser för att anpassa cachingbeteende.
GroupDocs.Annotation.Exceptions Namnutrymmet tillhandahåller olika undantagsklasser.
GroupDocs.Annotation.Localization Namnutrymmet tillhandahåller klasser som kontrollerar språk som stöds.
GroupDocs.Annotation.Logging Namnutrymmet tillhandahåller klasser för att arbeta med integrerad eller din egen logger.
GroupDocs.Annotation.Models Namnutrymmet tillhandahåller anteckningsdataklasser.
GroupDocs.Annotation.Models.AnnotationModels Namnutrymmet tillhandahåller dataklasser för annoteringsmodeller.
GroupDocs.Annotation.Models.AnnotationModels.Interfaces.Annotations Namnutrymmet tillhandahåller gränssnitt för annoteringsmodeller.
GroupDocs.Annotation.Models.AnnotationModels.Interfaces.Properties Namnutrymmet tillhandahåller gränssnitt för annoteringsegenskaper.
GroupDocs.Annotation.Models.FormatSpecificComponents.Pdf Namnutrymmet tillhandahåller formatspecifika komponentmodeller
GroupDocs.Annotation.Models.FormatSpecificComponents.Pdf.Interfaces Namnutrymmet tillhandahåller formatspecifika komponentgränssnitt
GroupDocs.Annotation.Options Namnutrymmet tillhandahåller klasser för att ange ytterligare alternativ när du laddar, kommenterar och sparar dokument.