GroupDocs.Annotation.Models.FormatSpecificComponents.Pdf.Interfaces

Namnutrymmet tillhandahåller formatspecifika komponentgränssnitt

Gränssnitt

Gränssnitt Beskrivning
IButtonComponent Definierar knappkomponentens egenskaper
ICheckBoxComponent Definierar CheckBox-komponentegenskaper
IDropdownComponent Definierar dropdown-komponentens egenskaper