GroupDocs.Annotation.Options

Namnutrymmet tillhandahåller klasser för att ange ytterligare alternativ när du laddar, kommenterar och sparar dokument.

Klasser

Klass Beskrivning
CreatePageStream Delegat som definierar metod för att skapa förhandsvisningsström för utdatasida.
LoadOptions Gör det möjligt att ange ytterligare alternativ (som lösenord) när du öppnar ett dokument för att kommentera.
PreviewOptions Representerar alternativ för förhandsgranskning av dokument.
ReleasePageStream Delegat som definierar metod för att frigöra förhandsvisningsström för utdatasida.
SaveOptions Gör det möjligt att ange ytterligare alternativ (som lösenord) när du sparar ett kommenterat dokument.
WorksheetColumnsRange Representerar ett intervall av kolumner för ett specificerat kalkylblad

Uppräkning

Uppräkning Beskrivning
AnnotationType Uppräkning som beskriver anteckningstyper som stöds av GroupDocs.Annotation för .NET
PreviewFormats Format som stöds för förhandsgranskning av dokument.