Trace

ConsoleLogger.Trace method

Registreert het vergelijkingsproces.

public void Trace(string message)
Parameter Type Beschrijving
message String De boodschap

Zie ook